Vårt miljöarbete

ETT SVANENMÄRKT HOTELL

Ett hotell som är Svanenmärkt har klarat de krav den nordiska miljömärkningen Svanen har satt upp för att hotellens miljöbelastning ska vara så låg som möjligt.

Det här innebär att vi:

  • minskar användningen av miljöfarliga kemikalier
  • har ett dokumenterat miljöledningssystem
  • miljöanpassar transporterna
  • sorterar vårt avfall
  • minskar vår energi- och vattenförbrukning

Som ett Svanenmärkt hotell har vi tagit ett helhetsgrepp på vårt miljöarbete och anpassat vår verksamhet för att nå upp till Svanens krav.

När det gäller förtäring så är vårt inköp av mat och dryck är minst 10% ekologiskt.

Kontakt

info@villafridhem.se
011 - 622 00

Hitta hit

Getå Villa Fridhem 1
616 90 Åby